Gammal – Kurs – Kizomba – Stockholm – höst 2015 omgång 1

Är du nyfiken på kizomba, eller har vänner som är det? Gå med i eventet och bjud in dina vänner! =)

Du kan prova på HELT GRATIS tisdag och onsdag den 1 och 2 september! Du betalar inget för att gå dessa dagar. Veckan därefter fortsätter kursen för de som anmäler sig. 

OM LÄRARNA:

Den tvåfaldiga skandinaviska mästaren (2013 och 2014) Kristofer Mencák kommer tillsammans med Liza Sjöstedt (skandinavisk mästare 2013) att lära dig allt du behöver för att börja dansa kizomba socialt och om du redan kan lite, för att fortsätta lära dig och bli en ännu bättre kizombeiro!

PROVA PÅ-SCHEMA

Kursstart och prova på Nivå 1 – Nybörjare: Onsdag 2 september kl 20.30

Kursstart och prova på Nivå 2 – Fortsättning: Tisdag 1 september kl 21.00

PLATS

Dansens Hus – Barnhusgatan 12-14 – T-Hötorget eller T-Centralen

ANMÄLAN

För prova på gör du inte någon anmälan, men när du bestämt att du ska gå kursen anmäler du dig här – SIGN UP: http://bit.ly/kizombaflow-autumn-signup1

MER INFO OM ALLA KIZOMBAKURSER:

—–

BEGINNER – nivå 1 – Onsdagar 20.30 – Dansens Hus – Barnhusgatan 12-14 – Hötorget eller T-Centralen

Kursstart: 2 september

8 ggr – 1000 kr (du provar din första klass gratis)

Vi lär oss alla grunder i kizomba för att kunna föra och följa och ha kul när man dansar socialt. 

Förkunskaper: Inga

—–

IMPROVER – nivå 2 – Tisdagar 21.00 – Dansens Hus – Barnhusgatan 12-14 – Hötorget eller T-Centralen

Kursstart: 1 september

8 ggr – 1000 kr

Vi fortsätter att bygga på grunderna med föra och följa och börjar göra mer tekniska steg och rörelser, med lite inspiration från kizomba fusion/urban kiz. 

Förkunskaper: Nivå 1 eller motsvarande

—–

INTERMEDIATE – nivå 3 – Tisdagar 18.30 – Urkraft – Sveavägen 128 – Rådmansgatan

Kursstart: 1 september

8 ggr – 1000 kr

Vi fortsätter med mer tekniska steg och rörelser och tar mycket inspiration från kizomba fusion/urban kiz. Vi dansar också lite semba och provar på tarraxinha. 

Förkunskaper: Nivå 2 eller motsvarande

OBS: Begränsat antal deltagare – max 26 personer. 

—–

ADVANCED – nivå 4 – Tisdagar 19.30 – Urkraft – Sveavägen 128 – Rådmansgatan

Kursstart: 1 september

8 ggr – 1000 kr

Vi fortsätter med mer tekniska steg och rörelser, leker mer med musiken och tar mycket inspiration från kizomba fusion/urban kiz. Det här kommer antagligen att blir den mest tekniska kursen som getts i Stockholm hittills. Vi testar också nya steg som ingen annan lär ut. 

Förkunskaper: Nivå tre eller motsvarande – du ska vara en kizombadansare som redan håller hög nivå. 

OBS: Begränsat antal deltagare – max 26 personer. 

—–### ENGLISH ###——

ABOUT TRYING KIZOMBA FOR FREE

Are you curious on kizomba and/or have friends who are? Join the event and invite your friends! =)

You can try kizomba FOR FREE on Tuesday and Wednesday the 1st and 2nd of September. You don’t pay anything to take the classes these days. The week after the course will continue for the ones who sign up. 

ABOUT THE TEACHERS

The two-time Scandinavian champion (2013 & 2014) Kristofer Mencák together with Liza Sjöstedt (scandinavian champion 2013) will teach you all you need to start dancing kizomba socially and if you already know some, help you continue learning and improve as kizombeiro. 

TRY OUT SCHEDULE

Course start and try out Level 1 – Beginners: Wednesday 2nd of September – 20.30

Course start and try out Level 2 – Improvers: Tuesday 1st of September – 21.00

LOCATION

Dansens Hus – Barnhusgatan 12-14 – T-Hötorget eller T-Centralen

SIGN UP

You don’t need to sign up to take the try out class, but once you have decided to take the whole course, you sign up here – SIGN UP: http://bit.ly/kizombaflow-autumn-signup1

MORE INFO ABOUT ALL KIZOMBA COURSES:

—–

BEGINNNER – level 1 – Wednesdays  20.30 – Dansens Hus – Barnhusgatan 12-14 – Hötorget eller T-Centralen

Course start: 2nd of September

8 times – 1000 kr (you try your first class for free)

We learn all the basics of kizomba to be able to lead and follow and have a good time social dancing. 

Previous knowledge: None

—–

IMPROVER – level 2 – Tuesdays 21.00 –  Dansens Hus – Barnhusgatan 12-14 – Hötorget eller T-Centralen

Course start: 1st of September

8 times – 1000 kr

We continue building on the basics and start doing some more technical steps and moves, with some inspiration from kizomba fusion/urban kiz. 

Previous knowledge: Level 1 or equivalent

—–

INTERMEDIATE – level 3 – Tuesdays 18.30 – Urkraft – Sveavägen 128 – T-Rådmansgatan

Course start: 1st of September

8 times – 1000 kr

We move into more technical steps and moves and take a lot of inspiration from kizomba fusion/urban kiz. We will also do some semba and tarraxinha.

Previous knowledge: Level 2 or equivalent

NOTE: Limited number of spots available – maximum 26 persons

—–

ADVANCED – level 4 – Tuesdays 19.30 – Urkraft – Sveavägen 128 – Rådmansgatan

Course start: 1st of September

8 times – 1000 kr

We continue with more technical steps and moves, play more with the music and take a lot of inspiration from kizomba fusion/urban kiz. This will probably be the most technical course given in Stockholm so far. We will also try out new steps that no one else is teaching. 

Previous knowledge: Level 3 or equivalent – you need to be a kizomba dancer who is already on a high level.

NOTE: Limited number of spots available – maximum 26 persons

Kristofer Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.